Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

1.3 Toplam nüfus, ilçe, bucak ve köy sayısı, 1990

NüfusTÜRKÝYEAKDENÝZISPARTA
Toplam nüfus 56,473,0357,026,489434,771
.....Nüfus artýþ hýzý (‰) 21.7124.9925.44
.....Nüfus yoðunluðu (kiþi / km²) 738649
.....Þehir nüfusu 33,415,2084,038,939229,796
.....Köy nüfusu 23,057,8272,583,640204,975
.....1996 yýlý nüfusu (tahmin) 63,898,0008,255,400502,500
.....Ýl ve ilçe merkezi nüfusu (%) 595753
.....Bucak ve köy nüfusu (%) 414347
Ýlçe sayýsý (1) 8478212
Bucak ve köy sayýsý (1) 37,2273,291210
.....Bucak sayýsý 680714
.....Köy sayýsý 36,5573,221206
........................................................................................................................................................................................................

(1) Ýlçe, bucak ve köy sayýlarý (1Eylül 1996 itibariyle)
Not. 10 Bucaðýn Bucak Merkezi olmayýp, Bucak ve Köyler Toplamýna dahil edilmemiþtir.