Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

1.2 1985-1990 Arasında İçe Göç, Dışa Göç, Net Göç ve Net Göç Hızı

NüfusTÜRKÝYEAKDENÝZISPARTA
Ýçe göç 4,065,173487,27624,326
..Toplam göç içindeki pay, ‰ 1,0001206
..1990 nüfusu içindeki pay, ‰ 807861
Dýþa göç 4,065,173356,15930,821
..Toplam göç içindeki pay, ‰ 1,000888
..1990 nüfusu içindeki pay, ‰ 805778
Net göç (1) -131,117-6,495
Net göç hýzý, ‰ (2) -21-16
.........................................................................................................................................................................................................

(1) Türkiye toplamýnda iç göç dýþ göçe eþittir.
(2) 1990 nüfusu esas alýnarak yapýlmýþtýr.