Make your own free website on Tripod.com

TEMEL
EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER

ISPARTA


1. NÜFUS İSTATİSTİKLERİ


1.0 1997 genel nüfus tespiti kesin sonuçları
1.1 Şehir ve köy nüfusları ile yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu, 1990
1.2 1985-1990 Arasında içe göç, dışa göç, net göç ve göç hızı, 1990
1.3 Toplam nüfus, ilçe, bucak ve köy sayısı, 1990
1.4 Esas meslek ve cinsiyete göre nüfus, 1990
1.5 Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus, 1990
1.6 Okuryazarlık ve cinsiyete göre nüfus, 1990
1.7 Son hafta içinde iktisaden faal olma durumuna göre nüfus, 1990
1.8 Son haftada tuttugu işe göre nüfus, 1990
1.9 İktisadi faaliyet kollarına göre nüfus, 1990
1.10 Hanehalkı sayısı ve kadın nüfusun doğurganlık durumu, 1990