Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

17.4 Özel sektöre verilen yatırım teşvik belgeleri ,1995

MaliyeToplam yatýrýmSabit yatýrýmÝþletme sermayesiDöviz taahhüdüÝhracat taahhüdüÝstihdam
Adet(Milyon TL)(Milyon TL)(Milyon TL)(Bin $)(Bin $)(Kiþi)
TÜRKÝYE
Toplam4,9022,250,420,0352,077,118,48550,469,31225,615,7271,121,067374,909
.....Tarým479,462,0848,921,845447,89482,7199,1002,846
.....Madencilik9310,451,7749,962,897350,14391,8289,2003,789
.....Ýmalat3,7271,993,661,3711,840,288,49648,638,41522,836,137835,511318,109
.....Enerji2555,963,96344,048,87860,000627,7781,200284
.....Hizmetler1,010180,880,843173,896,369972,8601,977,265266,05649,881
AYRIÞTIRILAMAYAN ÝLLER
Toplam229,692,5339,335,40017,50090,2381,1004,264
.....Tarým-------
.....Madencilik5334,227317,72716,5004,627200118
.....Ýmalat199,95799,95701,4530112
.....Enerji2342,126243,31003,66400
.....Hizmetler148,916,2238,674,4061,00080,4949004,034
ISPARTA
Toplam2612,647,86311,824,761333,446147,2662,9002,007
.....Tarým-------
.....Madencilik-------
.....Ýmalat2311,553,29210,856,190207,446147,2662,2001,895
.....Enerji-------
.....Hizmetler31,094,571968,571126,0000700112
...........................................................................................
Kaynak:Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý.