Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

17.3 Sektörlere göre kamu yatırımları, 1995

Maliye (Milyar TL)1995 Program Ödeneði1995 Nakdi Gerçekleþme
Proje sayýsýKrediÖzkaynakToplam (1)KrediÖzkaynakToplam (2)Gerçekleþme yüzdesi (2) / (1)
TÜRKÝYE
.....Tarým4103,84461121,7508,6246825,230116.00
.....Madencilik896101,9645,328-1,4674,39682.52
.....Ýmalat3474,1972,11611,4819,5521,95617,830155.30
.....Enerji9418,0582,32248,2622,7825,89835,97974.55
.....Ulaþtýrma-Haberleþme50013,6507,27362,77013,1904,70679,861127.23
.....Turizm11050503,02424433,611119.41
.....Konut561,643-21,7593,21621,93131,903146.62
.....Eðitim1,2933,33220925,1431,32723323,34792.86
.....Saðlýk4161,51486210,6421,94851111,520108.25
.....Diðer kamu hizmetleri1,16454,6741,79998,99313,2994,39855,87156.44
.....Genel toplam4,47910217309544129093.66
AYRIÞTIRILAMAYAN ÝLLER
.....Tarým1432,58459613,4433,3226812,52893.19
.....Madencilik433931,4443,795-1,2443,52892.96
.....Ýmalat105-5871,835-6391,50281.87
.....Enerji346,36668324,8071,8491,08320,27481.73
.....Ulaþtýrma-Haberleþme2623,9054,31439,8663,7342,90451,584129.39
.....Turizm4950-1,45324431,28788.57
.....Konut24--3,238--6,008185.57
.....Eðitim1972,010107,233611816,46189.33
.....Saðlýk1069712524,2067044693,82290.88
.....Diðer kamu hizmetleri2314,1381,12517,1657591,25110,64061.99
Toplam1,19420,4179,012117,04011,0037,781117,634100.51
ISPARTA
.....Tarým720-146184-318217.52
.....Madencilik--------
.....Ýmalat--------
.....Enerji6--30--1860.17
.....Ulaþtýrma-Haberleþme4--135--244180.52
.....Turizm--------
.....Konut--2--40-
.....Eðitim22--234--236100.92
.....Saðlýk5-1579--138174.29
.....Diðer kamu hizmetleri12650-778--17722.71
Toplam56670151,404184-1,13580.80
...........................................................................................................
Kaynak : Devlet Planlama Teþkilatý.