Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

17.1 Köy, belediye ve il özel idarelerinin gelir ve gider türlerine göre bütçeleri, 1995

Maliye (Milyon TL)TÜRKÝYEAKDENÝZISPARTA
Köylerin gelir ve gider türlerine göre bütçeleri
.....Toplam gelir 2,575,072210,63818,921
..........Salma 155,3212,1441,573
..........Ýmece 490,35834,1421,049
..........Resmi harç hasýlatý 1,884,306173,35216,168
..........Muhtaç asker ailelerine yardým 11,19133027
..........Bakaya 33,896670103
.....Toplam gider 2,575,072210,63818,921
..........Ýdari iþler 406,20422,6063,649
..........Ziraat ve ekonomi iþleri 172,68111,989689
..........Kültür iþleri 170,02418,718959
..........Saðlýk ve sosyal yardým iþleri 429,85728,3952,259
..........Bayýndýrlýk iþleri 881,21683,5336,881
..........Muhtaç asker ailelerine yardým 13,2862,67027
..........Diðer iþler 501,80542,7284,456
Belediyelerin gelir ve gider türlerine göre bütçeleri
.....Toplam gelir 229,368,13522,392,5481,487,695
..........Vergi gelirleri 117,270,57511,889,864521,076
..........Vergi dýþý gelirleri 99,540,7788,698,582763,907
..........Özel yardým ve fonlar 12,556,7821,804,101202,712
.....Toplam gider 229,368,13522,392,5481,487,695
..........Cari harcamalar 81,939,2399,720,558629,983
..........Yatýrým harcamalarý 58,607,6394,969,069346,657
..........Transfer harcamalarý 88,821,2577,702,921511,055
Ýl özel idarelerinin gelir ve gider türlerine göre bütçeleri
.....Toplam gelir 8,727,665 1,204,000150,000
..........Vergi gelirleri 6,594,734 827,86581,500
..........Vergi dýþý gelirleri 2,132,931 376,13568,500
.....Toplam gider 8,727,665 1,204,000150,000
..........Cari harcamalar 3,068,073 306,22638,505
..........Yatýrým harcamalarý 4,095,660 719,92389,619
..........Sabit sermaye teþkili ve transfer harcamalarý 1,563,931 177,85221,876
.........................................................................................................................................................................................................