Make your own free website on Tripod.com

TEMEL
EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER

ISPARTA


17. MALİYE İSTATİSTİKLERİ


17.1 Köy, belediye ve il özel idarelerinin gelir ve gider türlerine göre bütçeleri, 1995
17.2 Bütçe türlerine göre kamu yatırımları, 1995
17.3 Sektörlere göre kamu yatırımları, 1995
17.4 Özel sektöre verilen yatırım teşvik belgeleri, 1995
17.5 Toplam banka kredilerinin sektörel dağılımı, 1995
17.6 Toplam banka mevduatının sektörel dağılımı, 1995