Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

11.1 İşyeri sayısı, yıllık çalışanlar ortalaması ve yılda çalışan işçi saat toplamı, 1994*

MadencilikTÜRKÝYEAKDENÝZISPARTA
Ýþyeri sayýsý740506
.....Devlet 182123
.....Özel 558383
Yýllýk çalýþanlar ortalamasý75,9203,810384
.....Devlet 61,1713,086239
.....Özel 14,749724145
Yýlda çalýþan iþçi-saat toplamý139,913,4428,265,408739,320
.....Devlet 108,125,2686,557,920403,144
.....Özel 31,788,1741,707,488336,176
..........................................................................................................................................................................................................
* Bilgi geçicidir.