Make your own free website on Tripod.com

TEMEL
EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER

ISPARTA


11. MADEN İSTATİSTİKLERİ


11.1 İşyeri sayısı, yıllık çalışanlar ortalaması ve yılda çalışılan işçi-saat toplamı, 1994
11.2 Sabit sermaye yatırımları, girdi-çıktı ve katma değer, 1994