Make your own free website on Tripod.com

TEMEL
EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER

ISPARTA


12. İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ


12.1 Kullanım amaçlarına göre tamamen veya kısmen biten yeni ve ilave yapılar, 1995
(Yapı kullanma izin kağıtlarına göre)

12.2 Kullanım amaçlarına göre tamamen veya kısmen biten yeni ve ilave yapılar, 1995
(İnşaat ruhsatnamelerine göre)