Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

9.2 Çalışılan işçi-saat toplamı, çevirici güç kapasitesi, stok değişmeleri, sabit sermayeye yapılan gayri safi ilave, girdi-çıktı ve katma değer (10+), 1993

A. Toplam B. Devlet C. Özel
Ýmalat sanayiiYýlda çalýþýlan iþçi-saat toplamýYýl sonunda kurulu olan toplam çevirici güç kapasitesiStok deðiþmelerSabit Sermayeye yýl içinde yapýlan gayri safi ilavelerGirdiÇýktýKatma deðer
Sektörler (Beygir Gücü)Milyar TL
ÝmalatA 6,596,68555,664314901,7742,642868
B 1,538,6044,04190015417925
C 5,058,08151,623224891,6212,463842
(31) Gýda, içki, tütünA 754,7233,991463410548138
B -------
C 754,7233,991463410548138
(32) TekstilA 2,277,77612,4966112304404100
B 366,424778230699324
C 1,911,35211,718381223531176
(33) KeresteA 894,02812,04761336641752
B 133,3802830-23307
C 760,64811,76460334338744
(34) Kaðýt ve basýmA -------
B -------
C -------
(35) KimyaA 1,456,4884,606120413322591
B 1,038,8002,98066-6256-6
C 417,6881,6265447116998
(36) Taþ ve toprakA -------
B -------
C -------
(37) MetalA 1,057,67021,6192268427893466
B -------
C 1,057,67021,6192268427893466
(38) Metal eþyaA -------
B -------
C -------
(39) DiðerA -------
B -------
C -------
..............................................................................................................................................................................................