Make your own free website on Tripod.com

TEMEL
EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER

ISPARTA


9. İMALAT SANAYİ İSTATİSTİKLERİ


9.1 İmalat Sanayiinde işyeri sayısı, ücretle çalışanlar ve yapılan ödemeler (10+), 1993
9.2 Çalışılan işçi-saat toplamı, sabit sermayeye yapılan gayri safi ilave, (10+), 1993