Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

20.1 Meteoroloji istasyonlarındaki ölçüm sonuçları, 1995 (devam)

AylarGüneþlenme süresi (saat ve dakika/gün)Açýk günler sayýsýKapalý günler sayýsýYaðýþlý günler sayýsýDonlu günler sayýsýOrtalama karla örtülü gün sayýsýEn yüksek kar örtüsü kalýnlýðý (cm)
Ocak-------
Þubat-------
Mart 6 4 6- 10--
Nisan 7 2 5- 4--
Mayýs 10 10 3----
Haziran-------
Temmuz-------
Aðustos-------
Eylül-------
Ekim-------
Kasým 5 7 5 15 18 6 11
Aralýk 4 3 5 5 19- 14
Yýllýk6.3262420516 14
...........................................................................................
Kaynak:Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü