Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

20.1 Meteoroloji istasyonlarındaki ölçüm sonuçları, 1995

AylarOrtalama sýcaklýk (santigrat derecesi) En yüksek sýcaklýk (santigrat derecesi)En düþük sýcaklýk (santigrat derecesi)Ortalama bulutluluk (0-10)En düþük nem (%)Ortalama oransal nem (%)Günlük en çok yaðýþ miktarý (mm)Ortalama yaðýþ miktarý (mm)
Ocak--------
Þubat--------
Mart5.818.4-3.85.3 2865.9--
Nisan9.322.0-1.65.4 2856.8--
Mayýs16.630.21.43.6 2049.6--
Haziran--------
Temmuz--------
Aðustos--------
Eylül--------
Ekim--------
Kasým3.617.0-11.54.8 2968.57.745.5
Aralýk3.912.1-7.05.5 3568.6815
Yýllýk7.830.2-11.54.9 2061.98.060.5
...........................................................................................
Kaynak:Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü