Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

15.2 Cari ve sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla

A. Değer (Milyar TL)       B. Pay (%)       C. Gelişme hızı (%)       D. Kişi başına düşen GSYİH (Bin ABD $)
Milli Hesaplar        Cari fiyatlarla Sabit fiyatlarla (1987)
Yıl          Türkiye         Akdeniz          Isparta         Türkiye         Akdeniz         Isparta
1987 A 74,722 8,937 405 74,722 8,937 405
  B 100.0 12.0 0.5 100 12 0.5
  C - - - - - -
  D 1,629 1,596 1,161 - - -
1988 A 129,225 15,109 685 76,306 9,059 401
  B 100.0 11.7 0.5 100 11.9 0.5
  C 72.9 69.1 69.1 2.1 1.4 -1
  D 1,685 1,604 1,169 - - -
1989 A 227,324 27,302 1,140 76,498 9,510 389
  B 100.0 12.0 0.5 100 12.4 0.5
  C 75.9 80.7 66.4 0.3 5 -3
  D 1,933 1,884 1,264 - - -
1990 A 393,060 47,052 1,990 83,578 10,343 437
  B 100.0 12.0 0.5 100 12.4 0.5
  C 72.9 72.3 74.6 9.3 8.8 12.3
  D 2,655 2,558 1,748 - - -
1991 A 630,117 73,115 3,140 84,353 10,032 417
  B 100.0 11.6 0.5 100 11.9 0.5
  C 60.3 55.4 57.8 0.9 -3 -4.6
  D 2,603 2,418 1,681 - - -
1992 A 1,093,368 128,820 5,552 89,401 10,667 434
  B 100.0 11.8 0.5 100 11.9 0.5
  C 73.5 76.2 76.8 6 6.3 4.1
  D 2,682 2,516 1,758 - - -
1993 A 1,981,867 241,257 9,952 96,590 11,685 477
  B 100.0 12.2 0.5 100 12.1 0.5
  C 81.3 87.3 79.3 8 9.5 9.9
  D 2,981 2,872 1,925 - - -
1994 A 3,868,429 484,572 19,023 91,321 11,176 439
  B 100.0 12.5 0.5 100 12.2 0.5
  C 95.2 100.9 91.1 -5.5 -4.4 -8
  D 2,173 2,143 1,369 - - -
1995 A 7,762,456 964,148 38,974 97,888 11,863 452
  B 100.0 12.4 0.5 100 12.2 0.5
  C 100.7 99 104.9 7.2 6.1 3.7
  D 2,727 2,651 1,748 - - -
1996 A 14,772,110 1,817,377 76,724 104,745 12,517 479
  B 100.0 12.3 0.5 100.0 11.9 0.5
  C 90.3 88.5 96.9 7.0 5.5 6.1
  D 2,888 2,766 1,908 - - -