Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

15.1 İktisadi faaliyet kollarına göre gayri safi yurtiçi hasıla, 1996

A. Değer (Milyar TL)       B. Pay (%)       C. Gelişme hızı (%)
İktisadi faaliyet kolları Cari Fiyatlarla Sabit Fiyatlarla (1987)
    Türkiye Akdeniz Isparta Türkiye Akdeniz Isparta
1- Tarım A 2,489,773,564 432,140,434 23,004,143 15,284,401 2,571,467 118,392
  B 16.9 23.8 30.0 14.6 20.5 24.7
  C 104.4 109.2 110.9 4.4 3.6 5.2
2- Sanayi A 3,716,528,359 353,025,828 11,603,443 29,743,452 2,723,465 95,158
  B 25.2 19.4 15.1 28.4 21.8 19.9
  C 82.0 76.1 84.5 7.1 4.6 5.5
3- İnşaat sanayii A 857,761,769 92,860,177 4,619,062 6,200,057 731,723 35,270
  B 5.8 5.1 6.0 5.9 5.8 7.4
  C 101.3 94.0 77.7 5.8 9.6 13.2
4- Ticaret A 3,022,314,509 411,406,400 11,220,798 22,412,929 3,105,096 83,159
  B 20.5 22.6 14.6 21.4 24.8 17.3
  C 90.4 82.5 79.2 8.9 7.6 5.4
5- Ulaştırma ve haberleşme A 1,941,574,197 239,873,798 8,537,081 13,458,089 1,569,227 56,314
  B 13.1 13.2 11.1 12.8 12.5 11.7
  C 97.9 94.6 104.7 7.6 6.7 7.7
6- Mali kuruluşlar A 732,340,065 66,530,827 1,928,332 2,476,302 165,462 7,520
  B 5.0 3.7 2.5 2.4 1.3 1.6
  C 127.0 121.3 137.8 2.2 0.1 -9.5
7- Konut sahipliği A 442,934,780 47,364,082 1,870,426 5,351,909 613,137 24,230
  B 3.0 2.6 2.4 5.1 4.9 5.1
  C 77.8 69.1 90.7 2.4 2.5 3.6
8- Serbest meslek ve hiz. A 554,079,623 58,952,421 2,236,640 2,398,720 248,029 8,718
  B 3.8 3.2 2.9 2.3 2.0 1.8
  C 93.1 87.6 94.2 6.5 4.5 4.7
9- (-)İzafi banka hizmetleri A 709,234,737 60,468,089 992,104 2,072,612 124,805 4,649
  B 4.8 3.3 1.3 2.0 1.0 1.0
  C 162.3 145.4 72.0 0.6 -1.2 -11.2
10- Sektörler toplamı (1-9) A 13,048,072,129 1,641,685,878 64,027,821 95,253,247 11,602,801 424,112
  B 88.3 90.3 83.5 90.9 92.7 88.5
  C 90.7 89.0 96.4 6.8 5.6 6.0
11- Devlet hizmetleri A 1,238,527,311 135,090,367 11,321,566 4,468,738 499,845 40,402
  B 8.4 7.4 14.8 4.3 4.0 8.4
  C 99.8 100.3 100.8 -0.3 1.1 -1.6
12- Kar amacı olmayan ö.hiz.k. A 26,922,359 1,127,670 13,849 386,340 14,888 1,066
  B 0.2 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2
  C 84.7 98.1 117.1 0.9 12.9 18.2
13- Toplam (10-12) A 14,313,521,799 1,777,903,915 75,363,236 100,108,325 12,117,534 465,580
  B 96.9 97.8 98.2 95.6 96.8 97.1
  C 91.4 89.8 97.1 6.4 5.5 5.4
14- İthalat vergisi A 458,588,390 39,473,463 1,360,558 4,636,825 399,119 13,757
  B 3.1 2.2 1.8 4.4 3.2 2.9
  C 61.4 42.7 84.7 21.3 7.3 38.9
15- GSYİH (Alıcı fiy.) (13+14) A 14,772,110,189 1817,377,378 76,723,794 104,745,151 12,516,653 479,337
  B 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  C 90.3 88.5 96.9 7.0 5.5 6.1