Make your own free website on Tripod.com

TEMEL
EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER

ISPARTA


15. MİLLİ HESAPLAR


15.1 İktisadi faaliyet kollarına göre gayri safi yurtiçi hasıla, 1996
15.2 Cari ve sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla, 1987-1996
15.3 İlçeler itibariyle gayri safi yurtiçi hasıla, 1995