Make your own free website on Tripod.com

32.ISPARTA

7.1 Tüketici fiyatları indeksi, (1994=100) (%)

A. Türkiye       B. Akdeniz Bölgesi       C. Isparta
Madde grubuBir önceki aya göre deðiþimBir önceki yýlýn ayný ayýna göre deðiþim12 aylýk ortalamalara göre deðiþim
ABCABCABC
1995-Ekim
Genel indeks 6.35.8-84.381.4----
..Gýda, içki ve tütün 6.76.1-84.582.5----
..Giyim ve ayakkabý 15.615.6-95.991.6----
..Konut 5.44.6-86.675.6----
..Ev eþyasý 4.03.8-73.676.1----
..Saðlýk 1.20.0-70.668.0----
..Ulaþtýrma 3.75.2-76.584.6----
..Eðlence ve kültür 4.03.4-76.773.2----
..Eðitim 0.20.2-122.7112.3----
..Lokanta, pastane ve otel 7.61.1-94.3102.9----
..Çeþitli mal ve hizmetler 1.71.7-64.962.8----
1995-Kasým
Genel indeks 4.75.1-81.578.1----
..Gýda, içki ve tütün 4.84.1-77.072.9----
..Giyim ve ayakkabý 8.713.2-91.793.9----
..Konut 5.05.6-89.078.5----
..Ev eþyasý 2.62.9-67.972.0----
..Saðlýk 2.93.5-74.071.4----
..Ulaþtýrma 4.15.7-75.185.3----
..Eðlence ve kültür 3.75.0-77.075.9----
..Eðitim 0.00.0-122.6112.4----
..Lokanta, pastane ve otel 3.70.4-93.090.9----
..Çeþitli mal ve hizmetler 2.31.9-64.061.2----
1995-Aralýk
Genel indeks 3.74.7-76.074.3-89.188.5-
..Gýda, içki ve tütün 3.94.8-69.165.9-92.395.5-
..Giyim ve ayakkabý 3.16.4-86.293.1-100.693.3-
..Konut 2.84.1-82.376.1-86.880.9-
..Ev eþyasý 5.25.7-70.276.8-82.581.3-
..Saðlýk 2.72.8-77.974.0-75.475.9-
..Ulaþtýrma 6.03.7-71.374.5-84.687.7-
..Eðlence ve kültür 6.47.0-83.083.7-85.984.0-
..Eðitim 0.00.0-122.7112.4-91.484.0-
..Lokanta, pastane ve otel 4.04.4-90.295.6-90.3100.8-
..Çeþitli mal ve hizmetler 2.54.0-48.549.3-75.674.0-
1996-Ocak
Genel indeks 8.37.7-78.173.2-86.085.0-
..Gýda, içki ve tütün 6.85.5-69.561.0-87.288.9-
..Giyim ve ayakkabý 1.23.2-85.490.1-97.391.6-
..Konut 8.78.1-87.179.0-86.080.3-
..Ev eþyasý 6.36.4-68.974.6-78.778.7-
..Saðlýk 13.513.5-71.867.7-73.573.3-
..Ulaþtýrma 14.013.6-79.482.6-81.885.3-
..Eðlence ve kültür 13.312.0-91.988.3-84.582.5-
..Eðitim 0.20.1-116.9107.2-95.087.1-
..Lokanta, pastane ve otel 7.49.8-89.584.2-89.598.1-
..Çeþitli mal ve hizmetler 25.727.0-57.162.0-70.269.7-
1996-Þubat
Genel indeks 4.54.2-77.572.4-83.281.7-
..Gýda, içki ve tütün 4.85.6-65.358.1-82.082.2-
..Giyim ve ayakkabý -1.7-2.7-84.383.5-94.389.3-
..Konut 6.15.0-88.580.0-85.679.6-
..Ev eþyasý 2.92.7-69.476.2-75.576.8-
..Saðlýk 5.33.4-75.471.2-72.571.9-
..Ulaþtýrma 7.26.8-80.787.2-79.283.6-
..Eðlence ve kültür 5.46.0-97.594.5-84.082.1-
..Eðitim 0.20.2-116.2107.6-98.289.9-
..Lokanta, pastane ve otel 6.83.2-93.282.9-89.195.6-
..Çeþitli mal ve hizmetler 5.05.1-61.169.2-66.166.9-
...........................................................................................................................................................................................