Make your own free website on Tripod.com

TEMEL
EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER

ISPARTA


7. FİYAT VE İNDEKSLER


7.1 Tüketici fiyatları indeksi, (1994=100)
7.1 Tüketici fiyatları indeksi, (1994=100) (devam)
7.1 Tüketici fiyatları indeksi, (1994=100) (devam)