Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

10.1 Elektrik tüketimi, 1994*

EnerjiTÜRKÝYEAKDENÝZISPARTA
Toplam
.....Miktar (kWh) 54,201,983,4826,630,049,781374,667,720
.....Deðer, KDV dahil (Bin TL) 93,206,523,6547,366,278,183765,826,901
.......Resmi Daireler
..........Miktar (kWh) 3,271,298,132379,792,92140,733,688
..........Deðer, KDV dahil (Bin TL) 6,334,741,439681,926,71381,252,869
.......Sanayi Ýþletmeleri
..........Miktar (kWh) 28,463,560,3153,295,957,766225,665,180
..........Deðer, KDV dahil (Bin TL) 48,680,444,5191,951,091,017469,202,225
.......Tarýmsal Sulama
..........Miktar (kWh) 1,134,217,375212,791,8775,886,358
..........Deðer, KDV dahil (Bin TL) 754,306,36382,330,0954,459,434
.......Meskenler
..........Miktar (kWh) 13,083,352,2611,527,183,30769,914,087
..........Deðer, KDV dahil (Bin TL) 22,620,271,3252,780,703,190147,181,854
.......Ticarethaneler
..........Miktar (kWh) 4,185,074,019662,311,09417,625,548
..........Deðer, KDV dahil (Bin TL) 9,665,150,1301,251,650,70951,385,293
.......Þantiyeler
..........Miktar (kWh) 433,718,64157,539,270693,859
..........Deðer, KDV dahil (Bin TL) 1,537,530,810103,749,4452,407,266
.......Hayýr Kurumlarý
..........Miktar (kWh) 91,965,9308,657,548926,674
..........Deðer, KDV dahil (Bin TL) 44,898,6772,162,710454,767
.......Sokak Aydýnlatma
..........Miktar (kWh) 2,375,727,906331,840,48612,095,910
..........Deðer, KDV dahil (Bin TL) 1,780,392,582241,653,4859,483,193
.......Diðerleri
..........Miktar (kWh) 1,163,068,903153,975,5121,126,416
..........Deðer, KDV dahil (Bin TL) 1,788,787,809271,010,819-
........................................................................................................................................................................................................
* Bilgi geçicidir.
(1) Özel elektrik üretim daðýtým þirketlerinin, deðer verileri gizlilik ilkesi gereðince saklanmýþtýr.