Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

3.4 Kütüphaneler ve müzeler, 1995*

Kütüphaneler ve müzelerTÜRKÝYEAKDENÝZISPARTA
Halk kütüphanesi sayýsý 1,08611830
...Kitap sayýsý 10,687,2931,048,201293,702
...Okuyucu sayýsý 22,478,6812,686,070485,329
...Personel sayýsý 3,54439687
.....Memur 2,40829758
.....Hizmetli 1,1369929
Müzeler163202
.....Arkeoloji ve Tarih 7212-
.....Etnografya ve antropoloji 4121
.....Genel 5061
Müzelerde yýl sonundaki mevcut eserler2,553,637391,57533510
.....Arkeolojik 581,389106,3784584
.....Etnoðrafik 287,17634,5493939
.....Sikke 1,485,400243,61424984
.....Tablet 116,310432-
.....Mühür ve Mühür baskýsý 21,1576,2113
.....Arþiv vesikalarý 36,3715-
.....El yazmasý kitap 24,641381-
.....Diðer 1,1935-
.........................................................................................................................................................................................................

* Bilgi geçicidir.