Make your own free website on Tripod.com

TEMEL
EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER

ISPARTA


3. EĞİTİM VE KÜLTÜR İSTATİSTİKLERİ


3.1 Öğretim kurumlarında öğretmen, öğrenci ve mezun olanlar, 1994-1995
3.2 Eğitim birimlerine göre öğrenci ve öğretim elemanları, 1994-1995
3.3 Okul ve öğretmen başına düşen öğrenci, 1994-1995
3.4 Kütüphaneler ve müzeler, 1995
3.5 Sinema, tiyatro, opera ve bale, 1994-1995
3.6 Okul gruplarına ve cinsiyete göre okullaşma oranları ( % ), 1994-1995