Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

18.3 1995-1996 kış sezonu (Ekim-Mart) kükürtdioksit (SO2) ve partiküler madde (duman) ortalamaları, değişim oranları ve kısa vadeli sınır değerinin aşıldığı gün sayısı

ÇevreISPARTA
Kükürtdioksit
.....Ortalama (µg/m3) 173
.....Deðiþim oranlarý (%) 36
.....KVS deðerinin aþýldýðý günler 1
Partiküler madde (duman)
.....Ortalama (µg/m3) 62
.....Deðiþim oranlarý (%) 11
.....KVS deðerinin aþýldýðý günler -
..............................................................................................................................................................................................................