Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

18.1 İmalat sanayiinde kullanılan arıtma tesisi ve atık analizi, 1992

A. Toplam       B. Devlet       C. Özel

Çevre   TÜRKİYE ISPARTA
Toplam işyeri sayısı A 1,870 19
  B 333 3
  C 1,537 16
Atyksu arytma tesisi kullanan işyeri sayısı A 479 2
  B 102 -
  C 377 2
.....Evsel atık A 39 -
  B 6 -
  C 33 -
.....Endüstriyel atık A 353 2
  B 68 -
  C 285 2
.....Hem endüstriyel hemde evsel atık A 87 -
  B 28 -
  C 59 -
Analiz yaptyran işyeri sayısı A 692 3
  B 159 2
  C 533 1
.....Katy atık A 48 -
  B 22 -
  C 26 -
.....Sıvı atık A 342 1
  B 63 -
  C 279 1
.....Gaz atık A 302 2
  B 74 2
  C 228 -
Deşarj izni olan işyeri sayısı A 269 1
  B 53 -
  C 216 1
Deşarj izni olmayan işyeri sayısı A 1,601 18
  B 280 3
  C 1,321 15
Baca gazı emisyon izni olan işyeri sayısı A 103 1
  B 15 1
  C 88 -
Baca gazı emisyon izni olmayan işyeri sayısı A 1,767 18
  B 318 2
  C 1,449 16
......................................................................................................... .... .............................................. ..............................................