Make your own free website on Tripod.com

TEMEL
EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER

ISPARTA


18. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ


18.1 İmalat sanayiinde kullanılan arıtma tesisi ve atık analizi, 1992
18.2 İmalat sanayiinde deşarj edilen yere göre atıksu miktarı, 1992
18.3 1995-1996 kış sezonu (Ekim-Mart) kükürtdioksit (SO2) ve partiküler madde (duman) ortalamaları, değişim oranları ve kısa vadeli sınır değerinin aşıldığı gün sayısı