Make your own free website on Tripod.com

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ

Adı Soyadı

İş Telefonu (0 246)

Fax (0 246)

 

 

 

 

Müdür

İ. Sezai BALOĞLU

2236243

2236243

Müdür Yardımcısı

Ramazan ERTUĞRUL

2182027

 

Şef

Süleyman AKKULAK

2182027

 

 

 

 

 

SANTRAL

 

2182087

2236243

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ

Adı Soyadı

İş Telefonu (0 246)

Fax (0 246)

 

 

 

 

İl Müdürü

İhsan BİLGİÇ

2181385-2183635

2187357

Müdür Yardımcısı

Cihanşah ARSLAN

2185968

 

Proje İst. Şube Müdürü

Ramazan NAZLI

2183515

 

Bitki Koruma Şube Müdürü

M. Yüce EKİNCİ

2181559

 

Hayvan Sağlığı Şube Müdürü

İsmail UZ

2185964

 

Çiftçi Eğitim ve Yayın Şube Müdürü

M. Sedat KOLCUOĞLU

2237577

 

Destekleme Şube Müdürü

Saadet ERDEN

2237576

 

Kontrol Şube Müdürü

Oğuzhan TANYERİ

2184734

 

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

Mehmet TOPLUTAŞ

2185991

 

 

 

 

 

SANTRAL

 

223 75 70 (5 Hat)

 

TEAŞ GÖLLER BÖLGESİ İŞL. GRUP. MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ

Adı Soyadı

İş Telefonu (0 246)

Fax (0 246)

 

 

 

 

Grup Müdürü

Abdullah ÖZKAYA

2241404-2241402

2241401

Grup Müdür Yardımcısı (Teknik)

İsmail Hakkı UYSAL

2241402

 

Grup Müdür Yardımcısı (İdari)

Özgür ÜNLÜ

2241402

 

İdari Amiri (Misafirhane)

Ali Rıza SAVAŞ

2241166-2241167

 

TEDAŞ ISPARTA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ

Adı Soyadı

İş Telefonu (0 246)

Fax (0 246)

 

 

 

 

Müessese Müdürü

Kazım CENGİZ

2241063-2241055

2241052

Müessese Müdür Yardımcısı (Teknik)

Altan NAKİBOĞLU

2241060

 

Müessese Müdür Yardımcısı (id. Mali)

Mehmet Ali GÜL

2241061

 

Müşteriler Müdürü

Ata TÖZÜM

2322185

 

Personel ve İdari İşler Müdürü

Ahmet ZORLU

2241047

 

Muhasebe Müdürü

Ali Niyazi ULUSOY

2241047

 

Makine İkmal ve Satınalma Müdürü

Mahmut SAĞLAM

2241047

 

Bahçelievler Trafo Merkezi

 

2180115

 

Emre Mahallesi Trafo Merkezi

 

2424668

 

SANTRAL (Müşteriler Müd.)

 

2325185

 

SANTRAL (Müessese Müdürü)

 

2241047

2241052

TEKEL PAZARLAMA ve DAĞITIM BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ

Adı Soyadı

İş Telefonu (0 246)

Fax (0 246)

 

 

 

 

Başmüdür

Akın DEMİRPARMAK

2329283

2329392

Başmüdür Yardımcısı

Yılmaz CENGİZ

2329390

 

Muhasebeci

Engin BÜREK

2326290

 

Satış Şefi

İbrahim ÖZDEMİR

2329392

 

 

 

 

 

SANTRAL

 

2185993-2185994

 

TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ

Adı Soyadı

İş Telefonu (0 246)

Fax (0 246)

 

 

 

 

İl Müdürü

Durmuş ERKORKMAZ

2121064-2184438

2121065

Şube Müdürü

Halil İNAN

2184438

 

Müdür Yardımcısı

 

2184438

 

TUREM Müdür v.

Cengiz KAYA

2185073-2237706

2186243

TÜRK TELEKOM  A.Ş. BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ

Adı Soyadı

İş Telefonu (0 246)

Fax (0 246)

 

 

 

 

Türk Telekom Bamüdürü

Naci YILMAZ

5552222

5552255

Başmüdür Yardımcısı

Mehmet KUTLU

5552232

 

Yayla Telekom Müdürü

Güner MERDAN

5552500

 

Müdür Yardımcısı

Haydar SAĞLAM

5552501

 

Müdür Yardımcısı

Ahmet ÇEVİK

5552502

5552535

    abarblyl.gif (2979 bytes)

left.gif (599 bytes)       right.gif (616 bytes)