Make your own free website on Tripod.com

POSTA İŞLETMESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ

Adı Soyadı

İş Telefonu (0 246)

Fax (0 246)

Başmüdür

Ömer GÜL

2323232

2325804

Başmüdür Yardımcısı

Aydan ÖZGÜL

2324949

 

İdari İşler ve Halkla İlişkiler Müdürü

Faruk ÖZKAN

2327598

 

Personel Müdürü

Erdem YILMAZER

2328895

 

Posta Telgraf İşl. Müdürü

Mehmet BAŞÇOBAN

2329359

 

Posta Telg. Müdürü

Metin BÜYÜKNOHUTÇU

2323737

 

 

 

 

 

SANTRAL

 

2329008 (4 HAT)

2325804

 

 

 

 

Başmüdürlük Nöbetçi Amirliği

 

2325465

2325885

 

     abarblyl.gif (2979 bytes)

left.gif (599 bytes)       right.gif (616 bytes)