Make your own free website on Tripod.com

MESLEK KURULUŞLARI

GÖREVİ

Adı Soyadı

İş Telefonu (0 246)

Fax (0 246)

 

 

 

 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Eyüp AVCULAR

2181614-2181613

2181016

Esnaf ve San. Oda Birliği Bşk.

İ. Zeki İZCİ

2183856-2188992-2181513

2189093

Şoför. Oto. Ve Nak. Oda Bşk.

Ahmet TURHAL

2328687-2232626-2181342

2182000

Türk-İş İl Temsil.

Halil KAYGISIZ

2328040

2239186

Teksif Sendi. Isparta Şb.

Sadık KAYA

2181900

2181901

Tes-İş İşçi Şb. Bşk.

Mehmet ÇEVİKBAŞ

2183613-2182901

2182901

Ziraat Odası Bşk.

Ünal KÖKMEN

2182590

 

Isparta-Burdur Tabipler Od. Bşk.

Doç.Dr. Harun DOĞRU

2326657-2233370

223370

Eczacılar Odası Bşk.

Erdoğan YEŞİLYAYLA

2184701-2328737

2328305

Mimarlar Odası Bşk.

Beyazıt MERCİMEK

2324690-2182280

2238586(Büro)

İnşaat Müh. Odası Bşk.

Yalçın ERDÜLEK

2237363-2186089

2237363

Makine Müh. Odası Bşk.

Prof.Dr. Mustafa ACAR

2329028

2329028

Elektrik Müh. Odası Bşk.

Süleyman GÜLBOY

2183352

 

Harita ve Kad. Müh. Odası Bşk.

Süleyman GÜLBOY

2326400

 

Isparta Serbest M.M.M. Odası Bşk.

İsmail GÜLATA

2329040-2120104-2120105-2188615

2239040

Muhtarlar Derneği Bşk.

Osman KINAY

2181834-2327070

 

Diş Hekimleri Oda Bşk.

Dr. Turhan ÖZGÜL

2181993

 

Ticaret Borsası Bşk.

Mehmet HUBAN

2325360-2328360

2326740

     abarblyl.gif (2979 bytes)

left.gif (599 bytes)       right.gif (616 bytes)